Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 25(Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018) 
18/06/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 25

 (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (18/6):         

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

-

 09h00 Làm việc về Phần mềm quản lý dữ liệu Ngành

 Y tế

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

 14h00 Họp tại Tỉnh Đoàn

-

(Bs Ngọc)

-

 16h00 Làm việc Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Phước

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Thứ ba (19/6):

Sáng:

-

 8h00 Họp đánh giá thực hiện chỉ số PCI 2017 và kế hoạch PCI 2018 tại UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

 14h00 Họp Liên hiệp các Hội khoa học tại Sở khoa học và Công nghệ

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Thứ tư (20/6):

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

 Đi thăm Báo, Đài nhân Ngày báo chí Việt Nam

-

(Giám đốc)

-

14h00 Bàn giao Công trình chất thải tại Ninh Sơn

-

(Ds Kỳ)

Thứ năm (21/6):       

Cả ngày

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

-

 Tham gia Đoàn giám sát công tác Thanh niên

-

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (22/6):         

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

Chiều:

-

 15h00 Họp Giao ban tuần

(Lãnh đạo sở)

Cả ngày

-

 Tham gia Đoàn giám sát công tác Thanh niên

-

(Bs Ngọc)

             
Ghi chú:
Từ ngày 18/6/2018 - 22/6/2018 Bs Chương - PGĐ Sở học BDKTQP tại Đà Nẵng

 
Liên kết website