Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 24(Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 17/6/2016) 
14/06/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 24

 (Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 17/6/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (13/6):          

Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (14/6):

Sáng:

-

-

8h00 Họp giải quyết vướng mắc và bàn giải pháp kiểm soát vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2016.

8h00 Dự sơ kết thi đua cụm 4 tại TTYT huyện Ninh Phước

-

-

(Giám đốc, Bs Thọ)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

14h00 Dự họp thống nhất danh mục dự án quy hoạch các ngành, địa phương triển khai thực hiện trong năm 2016 tại Sở KH&ĐT tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Thứ tư (15/6):

Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (16/6):       

Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (17/6):        

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website