Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 24(Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018) 
13/06/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 24

 (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (11/6):         

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

-

 08h00 Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra Lời kệu gọi thi đua ái quốc

-

(Bs Ngọc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Thứ ba (12/6):

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

 15h30 Sơ kết cụm thi đua TTYT huyện, TP tại Sở Y tế

-

(Giám đốc)

Thứ tư (13/6):

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

 14h30 Dự lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm tại Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn

-

(Giám đốc)

Thứ năm (14/6):       

Sáng:

-

 07h00 Dự ngày Quốc tế người hiến máu tại Trung tâm Văn hoá tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Thứ sáu (15/6):         

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

14h00 Dự phòng chống ma tuý, mại dâm tại Cơ sở cai nghiện ma tuý huyện Ninh Sơn

-

(Ds Kỳ)

-

 15h00 Họp Giao ban tuần

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

         

Ghi chú:
Từ ngày 11/6/2018 - 15/6/2018 Bs Chương - PGĐ Sở học BDKTQP tại Đà Nẵng

 
Liên kết website