Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 23(Từ ngày 06/6/2016 đến ngày 10/6/2016) 
06/06/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 23

 (Từ ngày 06/6/2016 đến ngày 10/6/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (06/6):

Sáng:

-

-

Làm việc các Tổ chuyên gia, thẩm định, xét thầu, Phòng

KHTC và Văn phòng tại Sở

8h00 Dự hội nghị sơ kết đánh giá công tác triển khai an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác an toàn thực phẩm 6 tháng cuối năm 2016 tại VP UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Dự nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh NT trong thời gian qua và phương hướng tại VP UBND tỉnh

-

(Giám đốc, Bs Thọ)

Thứ ba 07/6):

Sáng:

-

-

8h00 Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Chiều:

-

Họp công tác cán bộ

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (08/6):

Cả ngày:

-

Tập huấn đấu thầu thuộc tập trung

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (09/6):         

Cả ngày:

-

Dự mở thầu gói generic

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (10/6):           

Cả ngày:

-

-

Dự Hội thảo triển khai các Thông tư quy định việc đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập tại TP.HCM

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Thọ)
Ghi chú: Từ ngày 10-11/6/2016, Giám đốc đi công tác tại TP.HCM.
 
Liên kết website