Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 23(Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018) 
04/06/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 23

 (Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (04/6):         

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

-

 9h30 Dự họp tại HĐND tỉnh

-

(Giám đốc)

-

 Dự Hội nghị tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tại Thuận Nam và Ninh Phước

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc)

-

 Dự Hội nghị tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tại Thuận Nam và Ninh Phước

-

(Ds Kỳ)

-

  Tham gia đoàn của Tỉnh thăm người cao tuổi

-

(Bs Ngọc)

Thứ ba (05/6):

Sáng:

-

 6h00 Dự Mitting Ngày Mội trường Thế giới tại Công viên biển Bình Sơn

-

(Giám đốc)

-

 8h00 Họp trực tuyến thường kỳ tháng 5, đánh giá tình hình KTXH tháng 5 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 6 năm 2018 tại UBND tỉnh

-

-

 8h00 Họp BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

 9h30 Làm việc với Đoàn công tác Ban QLDA Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bộ Y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

  14h00 Họp tại Ban QL các khu công nghiệp

-

(Ds Kỳ)

-

  15h00 Dự lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh

-

(Giám đốc)

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Thứ tư (06/6):

Sáng:

-

 

  Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh

-

(Giám đốc)

-

 

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

 14h00 Dự họp về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/3/2018 tại tỉnh Ninh Thuận tại UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Thứ năm (07/6):       

Sáng:

-

  8h00 Họp triển khai CTMTYT 2018

-

(Giám đốc)

-

  Làm việc với Cục quản lý môi trường

(Bs Ngọc)

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Thứ sáu (08/6):         

Sáng:

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

 15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo sở)

         

    Ghi chú:
Từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018, Bs Chương – PGĐ Sở học BDKTQP tại  Đà Nẵng.
 
Liên kết website