Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 22 (Từ ngày 30/5/2016 đến ngày 03/6/2016) 
02/06/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 22
 (Từ ngày 30/5/2016 đến ngày 03/6/2016)


Thứ hai (30/5):

Sáng:

-

-

8h00 Dự họp thành viên UBND tỉnh ngheo báo cáo các tờ trình trước khi trình tại kỳ họp giữa năm 2016 HĐND tỉnh tại VP UBND tỉnh

9h30 Dự mở thầu gói thầu số 2: Thuốc theo tên biệt dược

-

-

(Giám đốc)


 
(Giám đốc, Ds Kỳ)

Chiều:

-


-

14h00 Dự họp triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế tại Sở Y tế

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Bs Thọ)


(Giám đốc, Ds Kỳ)

Thứ ba (31/5):

Sáng:

-


-
-

8h30 Dự họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra theo QĐ số 3781/QĐ-TTCP ngày 18/12/2015 của Tổng thanh tra Chính phủ tại tỉnh Ninh Thuận tại VP UBND tỉnh

8h30 Hội nghị trực tuyến tập huấn về sử dụng phần mềm quản lý thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng Bộ Y tế

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, chấn chỉnh công tác CCHC và lấy ý kiến v/v chuyển giao sổ BHXH cho người lao động tại Hội trường BHXH tỉnh

-


-
-

(Giám đốc)(Ds Kỳ, Bs Thọ)
(Bs Thọ)

Chiều:

-


-

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, chấn chỉnh công tác CCHC và lấy ý kiến v/v chuyển giao sổ BHXH cho người lao động tại Hội trường BHXH tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Bs Thọ)(Giám đốc, Ds Kỳ)

Thứ tư (01/6):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

14h00 Họp thường kỳ tháng 5 tại VP UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Thứ năm (02/6):         

Sáng:

-


-

9h30 Dự nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ tại VP UBND tỉnh.

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Giám đốc, Bs Thọ)(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (03/6):           

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)


Ghi chú:
Sáng 6h30 ngày 30/5/2016 Bs Thọ dự Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2016 tại Nhà thiếu nhi tỉnh.
 
Liên kết website