Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 22(Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 02/6/2017) 
30/05/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 22

 (Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 02/6/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (29/5):

Sáng:

-

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

8h30 Họp Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

14h00 Làm việc với Đoàn Unicef - FAO

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)

Thứ ba (30/5):

Sáng:

-


-

 8h00 Dự họp UBND tỉnh báo cáo nội dung trình HĐND tỉnh thông qua NQ thuộc khối Văn hóa Xã hội 

8h00 Tham gia Đoàn UBND tỉnh làm việc với xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải

-


-

(Giám đốc)


(Bs Ngọc)

Chiều:

-


-

 14h00 Dự Hội nghị trực tuyến công tác cải cách hành chính tại PH trực tuyến số 1 - VP UBND tỉnh

14h00 Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với doanh nghiệp về An toàn vệ sinh lao động

-

-

(Giám đốc)


(Bs Ngọc)

Thứ tư (31/5):

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

  Chiều:

-

-

Làm việc TTYT huyện Ninh Sơn

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)

Thứ năm (01/6):

Sáng:

--

 8h00 Dự phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 5 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và chương trình công tác trọng tâm tháng 6 năm 2017 tại phòng họp trực tuyến số 01 VP UBND tỉnh.

Làm việc tại cơ quan

--

(Giám đốc)(Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan 

13h30 Dự làm việc của đồng chí Bí thư tỉnh ủy với Ban thường vụ huyện ủy Bác Ái

-

-

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (02/6):         

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

Lãnh đạo Sở

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban

Lãnh đạo Sở


Ghi chú
: Từ ngày 29/5/2017 đến 02/6/2017,  Ds Kỳ - PGĐ Sở nghỉ phép năm 2017).

 
Liên kết website