Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 22(Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018) 
29/05/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 22

 (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (28/5):         

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

-

 8h00 Họp Lãnh đạo Sở

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

 Công tác TP. Hồ Chí Minh

-

(Giám đốc)

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Thứ ba (29/5):

Sáng:

-

  Công tác TP. Hồ Chí Minh

-

(Giám đốc)

-

   Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

  Công tác TP. Hồ Chí Minh

-

(Giám đốc)

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Thứ tư (30/5):

Sáng:

-

 

  Công tác TP. Hồ Chí Minh

-

(Giám đốc)

-

 

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Thứ năm (31/5):       

Sáng:

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

-

 9h30 Họp Ban chỉ đạo hoạt động hè cấp tỉnh năm 2018 tại UBND tỉnh

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Thứ sáu (01/6):         

Sáng:

-

  7h00 Dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 tại Trung tâm văn hóa thể thao Ninh Hải

-

(Bs Chương )

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

14h30 Hội ý Lãnh đạo Sở

-

(Lãnh đạo sở)

-

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo sở)

         

 
Liên kết website