Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 21 (Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 27/5/2016) 
23/05/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 21
 (Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 27/5/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (23/5):

Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

14h00 Làm việc với Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách văn xã UBND huyện Ninh Hải  

-

(Giám đốc)

Thứ ba (24/5):

Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (25/5):

Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

16h00 Dự buổi làm việc với Đoàn Đại sứ thiện chí Unicef tại VP UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

Thứ năm (26/5):         

Cả ngày:

-

Học Nghị quyết XII và CTHĐ Tỉnh ủy

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (27/5):           

Sáng:

-

Học Nghị quyết XII và CTHĐ Tỉnh ủy

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website