Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 21(Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017) 
22/05/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 21

 (Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (22/5):     

Sáng:

-

Sinh hoạt tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

14h00 Giao ban chuyên đề khám chữa bệnh BHYT 4 tháng đầu năm 2017 tại Sở Y tế.

-

(Lãnh đạo sở)

Cả ngày

-

Tham gia đoàn đối thoại chính sách giảm nghèo tỉnh Ninh Thuận tại huyện Bác Ái

-

(Ds Kỳ)

-

Tập huấn kiến thức quản lý ATTP cho tuyến xã, phường

-

(Bs Ngọc)

Thứ ba (23/5):

Sáng

 

-       

08h00 Thống nhất danh mục, số lượng thuốc cổ truyền đưa vào kế hoạch đấu thầu tập trung năm 2017 tại phòng họp Sở Y tế

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều

-

14h00 Làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường về xử lý nước thải, lò đốt y tế nguy hại

-

(Giám đốc)

-

14h00 Họp BCĐ du lịch thông qua dự thảo Nghị quyết về phát triển du lịch

-

(Ds Kỳ)

-

16h00 làm việc với Công ty AIC về xử lý nước thải Bệnh viện tỉnh

-

(Giám đốc)

Cả ngày

-

Tập huấn kiến thức quản lý ATTP cho tuyến xã, phường

-

(Bs Ngọc)

Thứ tư (24/5):

Sáng:

-

 08h00 Họp sắp xếp, kiện toàn Đội điều trị tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

14h30 làm việc tại Trạm y tế xã Phước Diêm

16h00  làm việc tại UBND xã  Phước Diêm

-

(Giám đốc)

-

14h00 dự lễ truy tặng bà mẹ VN Anh hùng và Huân chương bậc cao tại Hội trường UBMTTQ tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Cả ngày

-

Tập huấn kiến thức quản lý ATTP cho tuyến xã, phường

-

(Bs Ngọc)

Thứ năm (25/5):  

Sáng:

-

8h30 Làm việc tại Trạm y tế xã Phước Đại

10h00 Làm việc tại UBND xã  Phước Đại

-

(Giám đốc)

     Chiều

-

14h00 Xét phân loại Quý II toàn ngành

-

(Lãnh đạo sở)

-

16h00 Họp BCH Đảng bộ sở

-

(Giám đốc)

Cả ngày

-

Tập huấn kiến thức quản lý ATTP cho tuyến xã, phường

-

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (26/5):    

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

-

15h00 Họp giao ban tuần thứ 21

-

(Lãnh đạo sở, Trưởng phó các phòng CN sở)

Cả ngày

-

Tập huấn kiến thức quản lý ATTP cho tuyến xã, phường

-

(Bs Ngọc)

 
Liên kết website