Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 21(Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018) 
22/05/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 21

 Lịch làm việc tuần 21(Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (21/5):         

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

-

 10h30 Làm việc Văn phòng và 3 Tổ đấu thầu

-

(Giám đốc sở)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

 15h30 Họp kiểm điểm ông Vũ Văn Thịnh

-

(Lãnh đạo sở)

Cả ngày

-

 Đi công tác ngoài tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ ba (22/5):

Sáng:

-

 8h30 Mở thầu gói Gerneric tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

 14h30 Mở thầu gói YDCT tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo sở)

Thứ tư (23/5):

Sáng:

-

 

 07h30 Tiếp đoàn kiểm tra CCHC

-

(Giám đốc sở)

-

 

 Dự diễn tập KVPT huyện Thuận Nam, Ninh Phước

-

(Ds Kỳ)

-

 08h30 Dự họp tại Ban Dân tộc

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Cả ngày

-

 Đi công tác ngoài tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ năm (24/5):       

Sáng:

-

 Dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X

-

(Giám đốc sở, Ds Kỳ)

-

 8h00 Dự Hội nghị chuyên đề về phát triển chăn nuôi tại Sở NN và PTNT

(Bs Ngọc)

-

 Làm việc tại cơ quan

(Bs Chương)

Chiều:

-

-

 Làm việc tại cơ quan

 13h30 Tham gia Kiểm tra định kỳ nhiệm vụ KHCN tại Viện nghiên cứu bông và PTNN Nha Hố

-

-

(Lãnh đạo sở)

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (25/5):         

Cả ngày:

-

 Dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X

-

(Giám đốc sở, Ds Kỳ)

Sáng:

-

 Dự kỷ niệm 72 năm “ngày truyền thống phòng chống thiên tai”

-

(Bs Chương )

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương)

         

 
Liên kết website