Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 20 (Từ ngày 16/5/2016 đến ngày 20/5/2016) 
17/05/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 20

 (Từ ngày 16/5/2016 đến ngày 20/5/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Thứ hai (16/5):

Cả ngày:

-

Đi công tác TP. Hồ Chí Minh

-

(Giám đốc)

Sáng:

-

-

8h00 Họp tại Sở LĐTB&XH về tìm hiểu tình hình hạn hạn ở Ninh Thuận; các vấn đề liên quan đến bảo vệ trẻ em; cách ứng phó; nhu cầu hỗ trợ

8h00 dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại Hội trường Tỉnh ủy

-

-

(Bs Thọ)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

14h00 Dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương" tại VP UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Ds Kỳ)

(Bs Thọ)

Thứ ba (17/5):

Sáng:

-

-

Đi công tác TP. Hồ Chí Minh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Chiều:

-

-

15h00 Họp thông qua Hồ sơ mời thầu gói Đông y và Vaccin năm 2016 tại Sở Y tế  

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

(Bs Thọ)

Thứ tư (18/5):

Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (19/5):         

Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

Sáng:

-

-

8h30 Dự Hội thảo xây dựng cơ chế thu thập số liệu chỉ số về bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh tại Khách sạn Hữu Nghị.

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Bs Thọ)

(Giám đốc, Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (20/5):           

Sáng:

-

7h30 Dự Hội nghị trực tuyến y, dược cổ truyền tại VP UBND tỉnh  

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)Ghi chú:
Từ ngày 16/5 đến ngày 17/5/2016, Giám đốc Sở đi công tác TP.HCM.
 
Liên kết website