Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 20(Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018) 
15/05/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 20

Lịch làm việc tuần 20(Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (14/5):         

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

-

 10h00 làm việc tại Ban dân tộc

-

(Bs Chương)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc sở, Ds Kỳ,

Bs Ngọc)

Chiều:

-

 14h00 Họp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư

-

(Giám đốc sở)

-

 16h00 Thăm chúc mừng Lễ hội Ramưvan

-

(Giám đốc sở)

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương, Ds Kỳ,

Bs Ngọc)

Thứ ba (15/5):

Sáng:

-

 8h00 Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

-

(Giám đốc sở)

Chiều:

-

14h00 Quán triệt Nghị quyết 21 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật

-

(Giám đốc sở)

Cả ngày

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương, Ds Kỳ,

Bs Ngọc)

Thứ tư (16/5):

Sáng:

-

 08h00 Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05

 tại Tỉnh uỷ

-

(Giám đốc sở)

-

 

 Họp Hội đồng Giám định Y khoa

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

 Họp kiểm điểm Bs Vũ Văn Thịnh - GĐ Trung tâm Giám định Y khoa

-

(Giám đốc sở)

Cả ngày:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ năm (17/5):       

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc sở, Ds Kỳ,

Bs Ngọc)

Chiều:

-

 14h00 Dự làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội

-

(Giám đốc sở)

-

 13h30 Dự làm việc với Đoàn kiểm tra Cục Y tế Dự phòng

-

(Bs Ngọc)

Cả ngày:

-

 Học lớp cán bộ nguồn

-

(Bs Chương)

Thứ sáu (18/5):         

Sáng:

-

 08h00 Dự Hội nghị tại Tỉnh uỷ

-

(Giám đốc sở)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

 15h00 Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo sở)

Cả ngày:

-

 Học lớp cán bộ nguồn

-

(Bs Chương)

 
Liên kết website