Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 19 (Từ ngày 09/5/2016 đến ngày 13/5/2016) 
09/05/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 19

 (Từ ngày 09/5/2016 đến ngày 13/5/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (09/5):

Cả ngày:

-

-

Đi công tác Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Thứ ba (10/5):

Sáng:

-

-

 7h30 Dự Hội nghị trực tuyến Kết hợp quân dân y toàn quốc lần thứ 5 giai đoạn 2005-2015 tại VP UBND tỉnh

 Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (11/5):

Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

8h00 Dự họp thống nhất kế hoạch vận động, tiếp nhân máu giai đoạn 2016-2020 của toàn tỉnh và xử lý tình huống cung ứng máu trong trường hợp khẩn cấp tại Hội trường Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh

-

-

(Giám đốc, Bs Thọ)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

14h00 Dự Hội thảo khô hạn và các giải pháp khắc phục tại các tỉnh ven biển Miền Trung - Việt Nam tại Khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Thứ năm (12/5):         

Cả ngày:

-

-

-

Dự Hội thảo khô hạn và các giải pháp khắc phục tại các tỉnh ven biển Miền Trung - Việt Nam tại Khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ

Giám sát triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Ninh Hải

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

(Bs Thọ)

Thứ sáu (13/5):           

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

    Ghi chú:
Từ sáng ngày 09/5 đến hết ngày 09/5/2016, Giám đốc Sở đi công tác Hà Nội.
 
Liên kết website