Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 17 (Từ ngày 25/4/2016 đến ngày 29/4/2016) 
26/04/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 17

 (Từ ngày 25/4/2016 đến ngày 29/4/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Thứ hai (25/4):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

   Chiều:

-

14h00 Họp công tác cán bộ; thông qua xét tuyển

-

(Lãnh đạo Sở)

-

16h00 Họp BCH Đảng bộ tại Sở Y tế

-

(Giám đốc)

Thứ ba (26/4):

Sáng:

-

-

 8h00 Dự họp BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Chiều:

-

-

-

14h00 Dự buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với TP.PRTC về tình hình phát triển KT-XH quý I

15h00 Làm việc với Chi cục ATVSTP về hoạt động quý I

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

(Bs Thọ)

Thứ tư (27/4):

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 tại Bộ CHQS tỉnh

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

14h00 Làm việc với Trung tâm KNDP-MP về hoạt động quý I

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Ds Kỳ)

Thứ năm (28/4):         

Sáng:

-

-

Dự họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan QLNN về công tác dân tộc

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Bs Thọ)

(Lãnh đạo Sở)

     Chiều

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (29/4):           

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website