Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 17 (Từ ngày 24/4 - 28/4/2017) 
25/04/2017 
 

 

Thứ hai (24/4):          

Sáng:

-

-

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

7h30 Họp lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ

8h00 Họp Tổ chuyên gia thuốc cổ truyền

Dự Hội nghị báo cáo viên tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

-

-

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

 

-

14h00 Họp xét công nhận điển hình tiên tiến và đào tạo QLNN chương trình Chuyên viên, Chuyên viên chính

15h00 Họp thông qua kế hoạch thực hiện tại Sở Y tế

-

 

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

(Giám đốc)

Thứ ba (25/4):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

14h00 Làm việc xây dựng nông thôn mới tại xã An Hải

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (26/4):

  Sáng:

-

 

-

8h00 Làm việc xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Diêm

Làm việc tại cơ quan

-

 

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

  Chiều:

-

 

-

14h00 Làm việc xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Hải

Làm việc tại cơ quan

-

 

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ năm (27/4):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, ds Kỳ)

Chiều:

-

15h00 Họp giao ban 

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (28/4):      

  Cả ngày:

-

-

Dự Hội nghị BCH Tỉnh Đảng bộ

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Ghi chú:
Từ ngày 24/4 đến 28/4/2017, BS Ngọc - Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về ATVSTP.

 
Liên kết website