Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 16 (Từ ngày 18/4/2016 đến ngày 22/4/2016) 
19/04/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 16

 (Từ ngày 18/4/2016 đến ngày 22/4/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (18/4):

Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ ba (19/4):

 Cả ngày:

-

-

Dự kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Bs Thọ, Ds Kỳ)

Thứ tư (20/4):

    Sáng:

-

-

-

Dự kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Làm việc với Đoàn UNICEF tại Sở Y tế

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc)

(Bs Thọ)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

14h00 Họp góp ý hồ sơ mời thầu gói thầu cung ứng thuốc tại Sở Y tế

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc và Ds Kỳ)

(Bs Thọ)

Thứ năm (21/4):         

 Sáng:

-

8h00 Họp giao ban Ngành Y tế quý II năm 2016  

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

-

Làm việc tại cơ quan

14h00 Dự nghe báo cáo chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận năm 2016 tại UBND tỉnh

14h00 Dự buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

-

-

-

(Giám đốc)

(Bs Thọ)

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (22/4):           

Sáng:

-

8h30 Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phước Đại, huyện Bác Ái

-

(Giám đốc)

  •   Chiều:

-

15h00 Họp giao ban tuần thứ 15

-

(Lãnh đạo Sở)Ghi chú:
6h00 sáng ngày 19/4/2016 Lãnh đạo Sở dự Lễ phát động tháng hành động ATVSTP.

Đính kèm:Lịch tuần thứ 16- 2016 (VPS).doc

 
Liên kết website