Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 16(Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017) 
19/04/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 16

 (Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 5

Thứ hai (17/4):

Sáng:

--

 7h30 Dự công bố Quyết định thanh tra, kế hoạch và lịch thanh tra thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP tại PH số 1 - VP UBND tỉnh

9h00 Làm việc với Đoàn Thanh tra Quân khu 5 tại Sở Y tế

--

(Giám đốc)(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

14h00 Làm việc với Chi cục Dân số - KHHGĐ

15h30 Làm việc với Đoàn Thanh tra Quân khu 5 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (18/4):

Sáng:

-

-


-

Làm việc tại cơ quan

8h00 Họp Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Ninh tại Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh

8h30 Họp Đoàn thanh tra ATVSTP tại Sở Y tế

-

-


-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)


(Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Họp công tác cán bộ tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (19/4):

  Sáng:

-

-

8h00 Làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tại Sở Y tế

9h00 Họp công bố kết luận thanh tra ATVSTP tại Sở Y tế

-

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

  Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (20/4):

Sáng:

-

-

Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy mời

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

 (Giám đốc, Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ tại Sở Y tế 

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (21/4):         

  Cả ngày:

-

-

Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy mời

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc

Ghi chú:
Từ 6h00 đến 7h00 ngày 17/4/2017 Lãnh đạo; Trưởng, phó phòng chức năng và công chức phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế dự Lễ phát động tháng hành động VSAT thực phẩm tại Trung tâm văn hóa tỉnh.

 
Liên kết website