Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 15 (Từ ngày 11/4/2016 đến ngày 15/4/2016) 
11/04/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 15

 (Từ ngày 11/4/2016 đến ngày 15/4/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (11/4):

Sáng:

-

Giao ban tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h00 Dự họp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh về kiểm tra tiến độ thực hiện dự án phát triển Bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn II do JICA tài trợ

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Thọ)

   Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (12/4):

Sáng:

-

-

8h30 Dự họp làm việc với Đoàn UNICEF tại UBND tỉnh

10h00 Dự họp triển khai Kế hoạch tháng hành động ATVSTP tại VP UBND tỉnh

-

-

(Bs Thọ)

(DS Kỳ)

Chiều:

-

-

14h00 Dự làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về thực hiện nhiệm vụ 2015, phương hướng 2016

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Bs Thọ)

(DS Kỳ)

Thứ tư (13/4):

Cả ngày:

-

 Đưa Trưởng đại diện UNICEF thăm, làm việc TYT Phước Thắng - Bác Ái và Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn

-

(BS Thọ)

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

14h00 Dự Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” lần thứ 1 năm 2016

16h00 Dự làm việc với Cơ quan hạt nhân quốc tế Pháp (AFNI) về kinh nghiệm truyền thông cộng đồng về điện hạt nhân cũng như kế hoạch hợp tác giữa Ninh Thuận với địa phương của Pháp có nhà máy điện hạt nhân tại VP UBND tỉnh

-

-

(Ds Kỳ)

(Giám đốc)

Thứ năm (14/4):         

Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (15/4):           

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

  •   Chiều:

-

 15h00 Họp giao ban tuần thứ 15

-

(Lãnh đạo Sở)
    Ghi chú:
Từ ngày 11/4 đến ngày 12/4/2016, Giám đốc Sở đi công tác Bình Thuận.

Đính kèm:Lịch tuần thứ 15- 2016 (VPS).doc
 
Liên kết website