Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 15(Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 14/4/2017) 
10/04/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 15

 (Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 14/4/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Thứ hai (10/4):

Sáng:

-

---

Sinh hoạt cơ quan

 8h30 Dự buổi họp của UBND tỉnh với  Đoàn kiểm tra công tác đấu thầu của Bộ Kế hoạch và đầu tư tại PH số 1 -VP UBND tỉnh

9h30 Dự họp chuẩn bị đón tiếp Đoàn công tác của PCT Quốc hội Phùng Quốc Hiển tại PH trực tuyến số 2 - VP UBND tỉnh 

Làm việc tại cơ quan

-

--


-

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc)(Bs Ngọc)


(Ds Kỳ)

Chiều:

-


-


-

14h00 Làm việc với Đ/c Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm DP-MP tại Sở Y tế

14h30 Làm việc với Đ/c Vinh - Giám đốc Trung tâm PC HIV/AIDS tại Sở Y tế

14h45 Nghe 02 Tổ Thẩm định và Chuyên gia báo cáo

-


-


-

(Lãnh đạo Sở)


(Lãnh đạo Sở)


(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (11/4):

Sáng:

-

Tập huấn công tác PCCC tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Tập huấn công tác PCCC tại Cảnh sát PCCC

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

Thứ tư (12/4):

  Sáng:

--


-

8h00 Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn công tác của PCT Quốc hội Phùng Quốc Hiển tại PH số 3 - VP UBND tỉnh

8h00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam tại PH trực tuyến số 1 -VP UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

--


-

(Giám đốc)(Ds Kỳ)


(Bs Ngọc)

  Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

14h00 Họp trực tuyến BCĐ Công nghệ thông tin tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại Phòng Trực tuyến số 02 - VP UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

(Ds Kỳ)

Thứ năm (13/4):

Sáng:

-


--

7h30 Dự Hội nghị tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thực hiện mô hình lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực tại Khách sạn Hữu nghị

8h00 Họp Thường trực BCĐ Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tại phòng họp số 1 - VP UBND tỉnh.

8h00 Họp Hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu thuốc tập trung năm 2017 tại Sở Y tế

-


--

(Bs Ngọc)


(Giám đốc)


(Ds Kỳ)

Chiều:

-


-


-

13h30 Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn kiểm tra công tác đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại PH số 1 - VP UBND tỉnh

14h00 Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Bệnh viện Mắt về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại PH Bệnh viện Mắt 

15h00 Dự họp báo về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh quý I năm 2017 tại PH số 3 - VP UBND tỉnh

-


-


-

(Ds Kỳ)


(Giám đốc)


(Bs Ngọc)

Thứ sáu (14/4):         

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

  Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban tuần


-


(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website