Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 14(Từ ngày 03/4/2017 đến ngày 07/4/2017) 
03/04/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 14

 (Từ ngày 03/4/2017 đến ngày 07/4/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (03/4):

Sáng:

-

-


-


-

Sinh hoạt cơ quan

 8h00  Dự phiên họp thường kỳ mở rộng tháng 3 tại Phòng họp số 3 - VP UBND tỉnh

8h00 Dự họp giao ban công tác tuyên giáo quý I năm 2017 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

-

-


-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc)


(Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

14h00 Họp công tác ATTP tại Sở Y tế

14h30 Họp công tác cán bộ tại Sở Y tế

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (04/4):

Sáng:

--

 8h00 Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Kế hoạch lồng ghép chăm sóc bà mẹ trẻ nhỏ, giảm thiểu suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2013-2016 tại Khách sạn Hữu nghị  

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Giám đốc)


(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-


-

 14h00 Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét tại Khách sạn Hữu nghị

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Giám đốc)


(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ tư (05/4):

  Sáng:

-


-

10h00 Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Giám đốc TTYT huyện Thuận Nam

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Giám đốc)


(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

  Chiều:

-

14h00 Họp giao ban Ngành Y tế quý I 2017

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (06/4): Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương      

Thứ sáu (07/4):           

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

  Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

15h30 Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc)

 
Liên kết website