Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 13 (Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 01/4/2016) 
29/03/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 13

 (Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 01/4/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Thứ hai (28/3):

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

-

8h00 làm việc với BHXH tỉnh

-

       (Bs Thọ)

-       

8h00 dự Hội thảo khoa học về định hướng hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2016-2020 giữa tỉnh Ninh Thuận với các Viện nghiên cứu, Trường Đại học tại Sở KH & CN

-

      (Ds Kỳ)

   Chiều

-

Làm việc tại cơ quan

 

     (Lãnh đạo sở)

Thứ ba (29/3):

Sáng:

-

 8h00 Ông Lê Văn Bình PCT-UBND tỉnh làm việc với Sở Y tế

-

(Lãnh đạo sở)

-

 8h00 Dự giám sát CT chống hạn gắn với phát triển KT-XH tại  Phòng họp số 01-Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

-

(Bs Thọ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

     (Lãnh đạo sở)

Thứ tư (30/3):

sáng

-

Làm việc tại cơ quan

-

     (Lãnh đạo sở)

Chiều

-

14h00 Họp góp ý dự thảo KH triển khai CTHĐ thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP và Chỉ thị số 27/CT-TTg  tại Sở Lao động TB & XH

-

    (Bs Thọ)

Thứ năm (31/3):  

Sáng:

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

     Chiều

-

14h00 Họp tại văn phòng ĐĐBQH & HĐND tỉnh

-

    (Bs Thọ)

Thứ sáu (01/4):    

  •    Sáng

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

  •   Chiều

-

15h00 Giao ban tuần thứ 13

-

(Lãnh đạo sở)
    
        Đính kèm:lịch làm việc tuần thứ 13.docx

    

 
Liên kết website