Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 13(Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017) 
27/03/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 13

 (Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Thứ hai (27/3):

Sáng:

-

-

Sinh hoạt cơ quan

 8h00 Họp thống nhất danh mục, số lượng và phân nhóm thuốc tây y đưa vào kế hoạch đấu thầu tập trung năm 2017 tại Sở Y tế

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Dự họp Ban Thường trực Tỉnh ủy mời

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

Thứ ba (28/3):

Sáng:

-

-

Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (29/3):

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

14h00 Dự ký kết giao ước thi đua năm 2017 Cụm thi đua số 2 tại Chi cục ATVSTP

-

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

Thứ năm (30/3):         

  Sáng:

-

7h30 Dự Hội thảo "Ninh Thuận - 25 năm trưởng thành và phát triển" tại Hội trường UBND tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

  Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (31/3):         

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

  Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

13h30 Dự Hội thảo lấy ý kiến cho Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Dê Ninh Thuận" tại Sở KHCN

15h00 Họp giao ban tuần

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

(Ds Kỳ)Ghi chú:
Từ chiều ngày 27/3 đến sáng 29/3/2017, Giám đốc Sở đi công tác tại TP.HCM

 
Liên kết website