Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 11(Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019) 
11/03/2019 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 11/2019

(Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019)

 

 

Thứ hai (11/3/2019):   

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

 08h00 Dự họp về việc Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 tại phòng Họp trực tuyến của Văn phòng UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

-

08h00 Dự họp về việc triển khai phương án cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của TTg và Bộ NNPTNT tại phòng họp số 3 Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Chương)

Chiều:

-

14h00 Dự họp tại Sở Khoa học và Công nghệ

-

(Ds Kỳ)

-

14h00 Dự họp về việc triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 tại Phòng họp số 3 Văn phòng UBND tỉnh.

-

(Bs Ngọc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Chương)

Thứ ba (12/3/2019):

Sáng:

-

 09h30 Dự họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Sở  Kế hoạch và Đầu tư.

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 14h00 Dự họp tại Phòng họp số 01 VP.UBND tỉnh.

-

(Bs Chương)

-

 14h00 Làm việc Hội Đông y tỉnh.

-

(Bs Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (13/3/2019):

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

14h00 Dự Hội nghị trực tuyến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại PH trực tuyến số 1 VP UBND tinh

-

(Ds Kỳ)

Thứ năm (14/3/2019):            

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

15h00 Họp BCH Hội dược học

-

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (15/3/2019):  

  •    Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

( Lãnh đạo Sở )

  • Chiều:

-

14h00  Dự họp đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định 71 của UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

  •   

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

15h30 Giao ban tuần

-

( Lãnh đạo Sở )

 
Liên kết website