Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 10(Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019) 
04/03/2019 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 10/2019

(Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019)

 


Thứ hai (04/03/2019)

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

-

8h00 Hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Phòng họp trực tuyến số 1 – Văn phòng UBND Tỉnh.

-

(Bs Ngọc)

-

8h00 Tâp huấn tại Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

-

 9h00 Làm việc tại Chi cục Dân số - KHHGĐ

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

 14h00 Làm việc với Bệnh viện ĐK tỉnh về Đề án Điều trị theo yêu cầu tại phòng họp số 1 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 16h00 Họp đối thoại với các công dân có đơn khiếu nại tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh (đường Nguyễn Công Trứ, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm)

-

(Bs Chương)

Thứ ba (05/03/2019):

Sáng:

-

  8h00 Họp bàn nội dung phát biểu hưởng ứng thực hiện Đề án 2443 tại Văn phòng hội luật gia tỉnh (Số 49, Đường 16/4, Thành phố PRTC – Ninh Thuận)

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (06/03/2019):

Sáng:

-

 08h00 Dự  HN Phổ biến, quán triệt Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Hội trường Công an tỉnh.

-

( Ds Kỳ)

-

 08h00 Dự họp về việc đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Đề án 71 của UBND tỉnh tại phòng họp số 3 -  Văn phòng UBND tỉnh.

-

( Bs Ngọc )

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (07/03/2019):          

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ sáu (08/03/2019):            

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

8h00 Dự họp thẩm tra tại PH số 2 – HĐND tỉnh

-

( Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

15h30 Giao ban tuần

-

( Lãnh đạo Sở )

 
Liên kết website