Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 09(Từ ngày 29/02/2016 đến ngày 04/3/2016) 
01/03/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 09

 (Từ ngày 29/02/2016 đến ngày 04/3/2016)

TThứ hai:

(29/02/2016)

 • Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Họp rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 27/2

-

(Lãnh đạo Sở)

-

10h00 Họp BCĐ Dự án "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sách nông thôn dựa trên kết qua (WB3)"

-

(Ds Kỳ)

 • Chiều:

-

14h00 Họp nghe báo cáo Dự án Bệnh viện Y Dược cổ truyền.

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

-

15h30 Họp Hội đồng Thuốc và Điều trị

(Lãnh đạo Sở)

TThứ ba:

(01/3/2016)

 • Sáng:

-

 06h00 Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2016 tại Trung đoàn 896

-

(Bs Thọ)

-

 Làm việc tại cơ quan

(Giám đốc, Ds Kỳ)

 • Chiều:

-

 14h00 Họp giao ban xây dựng cơ bản Khối Văn xã tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Thọ)

TThứ tư:

(02/3/2016)

 • Sáng:

-

 07h30 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 của Đảng bộ Sở Y tế

-

(Giám đốc, Bs Thọ)

-

 08h00 Dự họp thống nhất xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến 2020 tại Sở NNPTNT.

-

(Ds Kỳ)

 • Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

TThứ năm:

(03/3/2016)

 • Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết đợt cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp tại UBND tỉnh.

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Thọ)

 • Chiều:

-

 14h00 Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch đột phá khối VHXH

-

(Bs Thọ)

-

 Làm việc tại cơ quan

(Ds Kỳ)

TThứ sáu:

(04/3/2016)

 • Cả ngày

-

 Làm việc tại cơ quan

(Ds Kỳ)

 • Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng 2015

tại Tỉnh uỷ

-

(Bs Thọ)

 • Chiều:

-

14h00 Dự họp ký kết giao ước Thi đua khối VHXH năm 2016

-

(Bs Thọ)

Ghi chú: Từ chiều ngày 02/3 đến ngày 04/3/2016, Giám đốc Sở đi công tác Tp. Hồ Chí Minh.
Đính kèm:
lich tuan 09-2016.doc
 
Liên kết website