Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 07(Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019) 
12/02/2019 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 07/2019

(Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019)

Thứ hai (11/02/2019)

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h30 Họp Ban Tổ chức các môn thể thao kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2019) tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Thứ ba (12/02/2019):

     Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (13/02/2019):

     Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

     Chiều:

 -

14h00 Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp tại Phòng họp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

-

( Giám đốc)

Thứ năm (14/02/2019):          

Sáng:

-

Hội nghị Tổng công tác y tế năm 2018 tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

13h30 Họp thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 tại PH số 03, VP UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

14h00 Họp chuyên đề công tác phòng, chống ma túy năm 2019 tại Phòng họp số 01 Sở Y tế.

-

(Giám đốc; Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương)

Thứ sáu (15/02/2019):            

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 tại Hội trường Tỉnh ủy

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

  •   Chiều:

-

14h00 Dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Phòng họp số 2 HĐND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

  •   

-

15h30 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website