Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 05(Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019) 
29/01/2019 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 05/2019

(Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019)


Thứ hai (28/01/2019)

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 08h00 Họp trực tuyến thường kỳ tháng 01 về tình hình kinh tế xã hội tháng 1 tại Phòng họp trực tuyến số 1 VP UBND tỉnh.

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

13h45 Hội nghị tổng kết công tác CSSKSS năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Chăm sóc SKSS Ninh Thuận.

-

(Bs Chương)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (29/01/2019):

     Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 13h00 Hội nghị tổng kết ngành thanh tra năm 2018 tại Hội trường thanh tra tỉnh.

-

( Bs Ngọc)

-

 14h00 Họp triển khai liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc toàn quốc tại Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc; Bs Chương)

Thứ tư (30/01/2019):

Sáng:

-

 6h30 Viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 8h00 Dự họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân  Kỷ Hợi 2019 tại Hội trường UBND tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

     Chiều:

-

 14h00 Họp tại Sở Nội vụ

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (31/01/2019):          

Sáng:

-

 8h00 Dự Tổng kết xây dựng Đảng Sở Y tế tại Hội trường Bệnh viện đa khoa tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (01/02/2019):            

  •    Sáng:

-

 10h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

  •   Chiều:

 

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)
            Ghi chú
: Từ chiều ngày 27/01/2019 đến ngày 28/01/2019; Giám đốc Sở công tác tại TP. HCM.

 
Liên kết website