Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 04 (Từ ngày 25/01/2016 đến ngày 29/01/2016) 
26/01/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 04

 (Từ ngày 25/01/2016 đến ngày 29/01/2016)

 


TThứ hai:

(25/01/2016)

  • Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

  • Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghị Tổng kết Ngành Y tế năm 2015

(Lãnh đạo Sở)

TThứ ba:

(26/01/2016)

  • Sáng:

-

 08h00 Họp kiểm tra công tác tổ chức hoạt động đón Tết Nguyên đán

(Giám đốc)

-

08h00 Dự Hội nghi TK công tác y tế năm 2015 huyện Ninh Hải.

(Bs Thọ)

-

Làm việc tại cơ quan

 (Ds Kỳ)

  • Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghi Tổng kết Bệnh viện tỉnh năm 2015

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Dự Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người năm 2015

(Ds Kỳ)

TThứ tư:

(27/01/2016)

  • Sáng:

-

08h00 Dự Hội thảo khoa học tại Sở Khoa học Công nghệ

-

(Ds Kỳ)

-

08h00 Họp đánh giá kết quả DA Bạn hữu trẻ em tỉnh năm 2015 tại Sở Kế hoạch - Đầu tư

(Bs Thọ)

  • Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghi Tổng kết Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn năm 2015

-

(Bs Thọ)

-

14h00 Dự Hội nghi Tổng kết Bệnh viện YD Cổ truyền năm 2015

(Ds Kỳ)

TThứ năm:

(28/01/2016)

  • Sáng:

-

08h00 Họp triển khai Kế hoạch năm 2016 công tác chống buôn lậu, gian lận hàng giả

-

(Ds Kỳ)

-

 08h00 Dự Hội nghị tổng kết Pháp y

( Bs Thọ,)

  • Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghi Tổng kết Bệnh viện Lao - Bệnh phổi

-

(Bs Thọ)

-

Làm việc tại cơ quan

(Ds Kỳ)

TThứ sáu:

(29/01/2016)

  • Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 tại

 Hội trường Tỉnh ủy.

-

(Ds Kỳ)

  • Chiều:

-

14h00  Dự Hội nghị tổng kết Dân số - KHHGĐ

(Bs Thọ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Ghi chú: Từ trưa ngày 27/01 đến ngày 29/01/2016, Giám đốc Sở đi công tác Hà Nội 

               và thành phố Hồ Chí Minh..
Đính kèm:lich tuan 04-2016.doc
 
Liên kết website