Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 04(Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018) 
24/01/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 04

 (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Thứ hai (22/01):

Sáng:

-

-

-


-


-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

8h00 Họp xét nâng bậc lương trước thời hạn Sở Y tế

8h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 tại Sở Giao thông vận tải

9h30 Thông qua chương trình hành động bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh

11h00 Họp công tác cán bộ

-

-

-

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

(Ds Kỳ)

(Giám đốc, Bs Chương)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

-

14h00 Dự họp Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

16h00 Dự họp tại Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc)

(Bs Chương)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ ba (23/01):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng 2017 

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (24/01):

Sáng:

-


-

8h00 Dự Tổng kết công tác y tế năm 2017 tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Bs Chương)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-


-

14h00 Dự Tổng kết công tác y tế năm 2017 tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước

14h00 Dự Tổng kết công tác y tế năm 2017 tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải

-

-

(Giám đốc)

(Bs Chương)

Thứ năm (25/01):

Sáng:

-


-


-

8h00 Dự Hội nghị Tỉnh ủy Tổng kết công tác Nội chính và PCTN năm 2017

8h00 Dự Tổng kết công tác y tế năm 2017 tại Trung tâm Y tế huyện Bác Ái

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc)

(Bs Chương)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-


-


--

14h00 Dự Tổng kết công tác y tế năm 2017 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn

14h00 Dự Tổng kết công tác y tế năm 2017 tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn

14h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018

Làm việc tại cơ quan

-


-


-


-

( Giám đốc)


( Bs Chương )


(Ds Kỳ)


(Bs Ngọc)

Thứ sáu (26/01):       

Sáng:

-


-

Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục QPAN

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

-


-


--

14h00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng 2017 tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh  

14h00 Dự Tổng kết công tác y tế năm 2017 tại Bệnh viện Y dược cổ truyền

14h00 Dự Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 về công tác Lao động, Người có công và Xã hội tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

-

(Giám đốc)

(Bs Chương)

(Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

 
Liên kết website