Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 03/2019(Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019) 
15/01/2019 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 03/2019

(Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019)

 

 

Thứ hai (14/01/2019)

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

8h00 Dự Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 11 (khóa IX) tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

 16h15  Họp về việc xác định chủ đầu tư của dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ ba (15/01/2019):

Sáng:

-

 8h00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ tại PH trực tuyến Viettel tỉnh

-

(Giám đốc)

-

 8h00 Dự Hội nghị Tổng kết tuyên giáo năm 2018 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

-

(Ds Kỳ)

-

 Tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành ATTP Bộ Y tế kiểm tra các cơ sở trên địa bàn tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

 13h30 Dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai công tác y tế năm 2019” tại Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (16/01/2019):

Sáng:

-

 Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP Bộ Y tế tại Sở Y tế

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

-

 Dự Hội nghị công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

-

(Bs Chương)

-

 Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Kế hoạch và Đầu tư tại Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

 Dự Tổng kết tại Bệnh viện chuyên khoa Da liễu - Tâm thần

-

(Giám đốc)

-

 Kiểm tra công trình dự án rác thải tại BV ĐKKV Ninh Sơn phục vụ đánh giá kết quả đầu ra của Viện Vệ sinh y tế công cộng TPHCM

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Thứ năm (17/01/2019):          

Sáng:

-

 8h00 Hội nghị Tổng kết công tác Đảng tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 8h00 Dự Hội nghị Tổng kết Trung tâm Y tế huyện Bác Ái

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

 Dự Hội nghị Tổng kết Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

-

(Giám đốc)

-

 Dự Hội nghị tổng kết văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2018 tại Trung tâm nghiên cứu văn hóa chăm 

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (18/01/2019):            

  •    
  •   
  • Sáng:

-

7h30 Dự Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại Hội trường UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

-

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội năm 2019 tại Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

Kiểm tra công trình dự án rác thải tại BV ĐKKV Ninh Sơn phục vụ đánh giá kết quả đầu ra của Viện Vệ sinh y tế công cộng TPHCM

-

(Ds Kỳ)

-

Dự Tổng kết Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải

(Bs Chương)

Chiều:

-

Dự Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

-

(Giám đốc)

-

Dự Hội nghị Tổng kết Bệnh viện chuyên khoa Mắt

-

(Bs Chương)

-

Kiểm tra công trình dự án rác thải tại BV ĐKKV Ninh Sơn phục vụ đánh giá kết quả đầu ra của Viện Vệ sinh y tế công cộng TPHCM

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)            Ghi chú: Từ chiều ngày 14/01/2019 đến ngày 17/01/2019: Bs Chương học CKII tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

 
Liên kết website