Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 03 (Từ ngày 18/01/2016-22/01/2016) 
18/01/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 03

 (Từ ngày 18/01/2016 đến ngày 22/01/2016)

 


TThứ hai:

(18/01/2016)

  • Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện Lao – Bệnh phổi

(Giám đốc)

-

08h00 Dự HN trực tuyến Tổng kết công tác Bảo hiểm Xã hội.

-

(Bs Thọ)

-

08h00 Dự Hội nghị Tổng kết Ngành Nộ vụ năm 2015

(Ds Kỳ)

  • Chiều:

-

14h00 Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn

-

(Giám đốc, Bs Thọ)

-

14h00 Họp Ban Chỉ đạo công tác VSATTP tại UBND tỉnh

(Ds Kỳ)

TThứ ba:

(19/01/2016)

  • Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghi Tổng kết công tác y tế huyện Thuận Nam.

(Bs Thọ)

-

Làm việc tại cơ quan

 (Ds Kỳ)

  • Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghi Tổng kết Trung tâm PC Bệnh xã hội

-

(Bs Thọ)

-

14h00 Họp công tác VSATTP tại HĐND tỉnh

(Ds Kỳ)

TThứ tư:

(20/01/2016)

  • Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghi Tổng kết Trung tâm CSSKSS

-

(Bs Thọ)

-

Làm việc tại cơ quan

(Ds Kỳ)

  • Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghị Tổng kết ngành Lao động Thương binh Xã hội

-

(Ds Kỳ)

-

14h00 Dự Hội nghi Tổng kết công tác y tế huyện Thuận Bắc

(Bs Thọ)

TThứ năm:

(21/01/2016)

  • Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghi Tổng kết Bệnh viện PHCN

-

(Bs Thọ)

-

Làm việc tại cơ quan

(Ds Kỳ)

  • Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghi Tổng kết Trung tâm Ck Mắt

-

(Bs Thọ)

-

Làm việc tại cơ quan

(Ds Kỳ)

TThứ sáu:

(22/01/2016)

  • Sáng:

-

07h30 Tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ.

-

(Giám đốc)

-

08h00 Họp thông qua kế hoạch hành động tạo đột phá của các cơ quan, đơn vị Khối VHXH tại UBND tỉnh

(Giám đốc)

-

08h00 Dự Hội nghi Tổng kết Trung tâm Pháp y

(Bs Thọ)

  • Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghi Tổng kết công tác y tế huyện Ninh Phước

(Bs Thọ)

-

15h00 Giao ban Tuần thứ 03.

-

(Lãnh đạo Sở)

Ghi chú: Từ ngày 19/01 đến ngày 21/01/2016, Giám đốc Sở đi công tác tại Cần Thơ và

                thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm:lich tuan 03 -2016.doc

 
Liên kết website