Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 03(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018) 
15/01/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 03

 (Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Thứ hai (15/01):

Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận năm 2017 tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-


-

14h00 Dự Hội Tổng kết công tác y tế năm 2017 tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc, Bs Chương)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ ba (16/01):

Sáng:

-


-

8h00 Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2017 tại Trung tâm Y té Thuận Nam

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-


-


-

14h00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2017 tại Sở Thông tin và TT   

Họp BCĐ thực hiện Đề án xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)

(Ds Kỳ, Bs Chương)

Thứ tư (17/01):

Sáng:

-


-

8h00 Dự thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh tại HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

 

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Dự Tổng kết công tác y tế năm 2017 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (18/01):

Sáng:

-


-

8h00 Dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 tại Viễn thông Ninh Thuận

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-


-


-

14h00 Dự Tổng kết công tác y tế năm 2017 tại Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

14h00 Dự Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm nghiên cứu văn hóa chăm

Làm việc tại cơ quan

-


-

-

(Giám đốc, Bs Chương)

(Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (19/01):       

Sáng:

-

7h30 Dự Hội trực tuyến Bộ Y tế Triển khai kế hoạch công tác y tế năm 2018 tại Viettel tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

-

--

14h00 Báo cáo Nghị quyết Trung ương 6 tại UBND tỉnh

14h00 Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ tại Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-


-

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)

(Ds Kỳ, Bs Chương)

 
Liên kết website