Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 02(Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018) 
09/01/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 02

 (Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Thứ hai (08/01):

Sáng:

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

08h30 Họp Thường trực Hội đồng thuốc và điều trị

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

14h00 Làm việc với Trung tâm PC Bệnh xã hội

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc, Bs Chương)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ ba (09/01):

Sáng:

-


-

8h00 Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 2017 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

8h00 Học tập chuyên đề năm 2018 tại UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-


-

14h00  Dự Hội nghị chuyên đề phát triển du lịch dựa trên thế mạnh đặc thù của Ninh Thuận tại Long Thuận Resort

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Ds Kỳ)

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (10/01):

Sáng:

-

-


-

-

8h00 Dự Hội nghị trực tuyến công tác dân vận tại Tỉnh ủy

8h00 Dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lần thứ 9 (Khóa IX)

8h00 Dự Tổng kết công tác Hội phụ nữ năm 2017 

Làm việc tại cơ quan

-

-


-

-

(Giám đốc)

 

(Bs Chương)

(Bs Ngọc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Tổng kết công tác y tế năm 2017 tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (11/01):

Sáng:

-


-


-

7h30 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai KH phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018 tại UBND tỉnh

Làm việc với Đoàn Sở Y tế Bình Thuận kiểm tra chéo bệnh viện

Làm việc tại cơ quan

-


-


-

(Giám đốc)

(Bs Chương)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

-

Dự họp Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với Đoàn Sở Y tế Bình Thuận kiểm tra chéo bệnh viện

-

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

(Bs Chương)

Thứ sáu (12/01):       

  Cả ngày:

-

Kiểm tra chéo y tế Khánh Hòa

-

(Giám đốc, Bs Chương)

Sáng:

-


-

8h00 Dự lễ ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Phường Mỹ Đông-TP.PRTC tại phường Mỹ Đông

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Bs Ngọc)


(Ds Kỳ)

Chiều

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

 
Liên kết website