Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 02(Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019) 
09/01/2019 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 02/2019

(Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019)

 

 

Thứ hai (07/01/2019)

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 14h00 Họp trực tuyến Ban chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử với các địa phương để triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

-

 14h00 Họp lấy ý kiến giao dự toán quỹ BHYT tại Sở Y tế

-

(Bs Chương)

-

 Thẩm định cơ sở mạng lưới thuốc

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Thứ ba (08/01/2019):

Sáng:

-

 Dự Hội nghị Tỉnh ủy về công tác cán bộ

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 13h30 Dự làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

14h00 Dự họp đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc tại UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

14h30 Làm việc Trạm Y tế xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải

-

(Giám đốc)

-

1500 Dự sinh hoạt quý IV/2018 tại Bộ CHQS tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ tư (09/01/2019):

Sáng:

-

 8h00 Họp Tổ khảo sát sự hài lòng Bệnh viện tỉnh

-

(Giám đốc, Bs Chương)

-

 Thẩm định cơ sở mạng lưới thuốc

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc; Bs Ngọc)

-

 Thẩm định cơ sở mạng lưới thuốc

-

(Ds Kỳ)

-

 Dự Tổng kết công tác y tế Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn

-

(Bs Chương)

Thứ năm (10/01/2019):          

Sáng:

-

 8h00 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện " Năm dân vận chính quyền" năm 2018 tại Tỉnh ủy

-

(Giám đốc)

-

 8h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2018 tại cơ quan Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc, Bs Chương)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

-

  Dự Tổng kết công tác y tế TTYT huyện Ninh Phước

-

(Bs Chương)

Thứ sáu (11/01/2019):            

  •    
  •   Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

(Bs Ngọc; Bs Chương)

  •   Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

-

Dự Tổng kết công tác y tế TTYT huyện Thuận Bắc

-

(Bs Chương)


            Ghi chú: Từ chiều ngày 10/01/2019 đến sáng 11/01/2019: Giám đốc Sở đi công tác Hà Nội.

 
Liên kết website