Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 01 (Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016) 
05/01/2016 
 

TThứ hai:

(04/01/2016)

 • Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 •  

-

08h00 Dự Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 13 khóa XI tại Hội trường Tỉnh ủy.

-

(Giám đốc)

 •  

-

08h00 Dự họp tổ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại UBND thành phố PRTC

-

(Ds Kỳ)

 • Chiều:

-

14h00 Dự họp Ban chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Ninh Thuận năm 2015

-

(Ds Kỳ)

 •  

-

 14h00 Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện Lao - Phổi

-

(Giám đốc, Bs Thọ)

TThứ ba:

(05/01/2016)

 • Sáng:

-

 08h00 Họp Hội đồng Thuốc và điều trị ngành Y tế

 

(Lãnh đạo Sở)

 • Chiều:

-

15h00 Dự dự bàn giao nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2011-2016 tại phòng họp số 3 UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

TThứ tư:

(06/01/2016)

 • Sáng:

-

08h00 Dự họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH năm 2016 tại Hội trường UBND tỉnh.

-

(Lãnh đạo Sở)

 • Chiều:

-

15 h00 Dự Công bố Quyết định thanh tra và Kế hoạch thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng.

-

(Giám đốc)

TThứ năm:

(07/01/2016)

 • Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị tổng kết bệnh nhân nghèo năm 2015

-

(Giám đốc)

 •  

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

 • Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

TThứ sáu:

(08/01/2016)

 • Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

 • Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Ghi chú: Từ chiều ngày 07/01 đến trưa ngày 09/01/2016, Giám đốc Sở đi công tác Đắk lắk.
Đính kèm:lich tuan 01 -2016.doc

 
Liên kết website