Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 01(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018) 
02/01/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 01

 (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Thứ hai (01/01):

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2018

Thứ ba (02/01):

Sáng:

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

10h30 Họp Chi bộ Văn phòng Sở

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

14h00 Dự Hội nghị Tổng kết khối VH-XH tại Nhà khách Aniise

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (03/01):

Sáng:

-

-

-

8h00 Họp thông qua phần mềm QLDL ngành Y tế tại Sở Y tế

8h30 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 tại UBND tỉnh

8h00 Dự đánh giá thẩm định phân loại đơn vị hành chính các phường: Phước Mỹ, Đài Sơn, Văn Hải thuộc TP. Phan Rang-Tháp Chàm tại Sở Nội vụ

-

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Ds Kỳ)

(Bs Chương)

Chiều:

-

-

14h00 Dự họp báo về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017 tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (04/01):

Sáng:

-

-

8h00 Làm việc với đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Sở Y tế

8h30 Họp Hội đồng thuốc và Điều trị

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

14h00 Họp Hội đồng thẩm định tiêu chí quốc gia xã

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc, Bs Chương)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ sáu (05/01):       

  Cả ngày:

-

-

Đi công tác TP. Hồ Chí Minh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website