Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần thứ 25 (Từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2019) 
19/06/2019 
 

   Thứ  hai (17/6/2019)

Sáng:

-          7h00 Sinh hoạt tại cơ quan

-          9h45 dự Chủ tịch thăm và làm việc với Trung tâm Phục vụ hành Chính công tỉnh

-          Làm việc tại cơ quan

 

(Lãnh đạo Sở)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-          Làm việc tại cơ quan

(Giám đốc, Ds Kỳ)

   Thứ ba (18/6/2019)

Sáng:

-          Làm việc tại cơ quan

-          8h00 dự Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị tại Hội trường Tỉnh Ủy

(Ds Kỳ)

(Giám đốc)

Chiều:

-          14h00 dự và làm việc Cty tư vấn Mediconsult về vốn ODA thiết bị của áo tại Bệnh viện ĐK tỉnh

-          Làm việc tại cơ quan

(Ds Kỳ)


(Giám đốc)

   Thứ tư (19/6/2019)

Sáng:

-          Làm việc tại cơ quan

-          8h00 dự Sơ kết Thi đua 6 tháng đầu năm 2019 cụm 3 tại TTYT Bác Ái

(Giám đốc, BS Ngọc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-          Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

   Thứ năm (20/6/2019)

Sáng:

-          Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-          Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

   Thứ sáu (21/6/2019)

Sáng:

-          Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-          Làm việc tại cơ quan

-          15h30 giao ban tuần

(Lãnh đạo Sở)

Ghi chú: 
Ngày 20, 21/6/2019, Ds Kỳ - PGĐ Sở nghỉ phép
Ngày 17, 18/6/2019, Bs Ngọc – PGĐ Sở đi giám sát tiến độ thự hiện Dự án RA12E tại huyện Bác Ái
Ngày 17-19/6/2019, Bs Chương – PGĐ Sở đi công tác tại TP.HCM

           


 
Liên kết website