Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần thứ 24 (Từ ngày 10/6 đến ngày 16/6/2019) 
12/06/2019 
 

Thứ hai (10/6/2019):   

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

8h00 Họp công tác Cán bộ

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

9h30 Dự mở thầu tại Sở Y tế

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h30 Dự mở thầu tại Sở Y tế

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Thứ ba (11/6/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

8h00 Dự họp trực tuyến về Phòng chống dịch - Bộ Y tế tại Viettel Ninh Thuận.

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

15h00 Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị đón tiếp, làm việc với đoàn Công tác Quốc hội tại PH số 3 - UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

16h30 Dự mở thầu tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (12/6/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 

 

8h00 Dự họp tư vấn về việc xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo tại Sở Nội vụ

-

( Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00 Dự họp sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu 2019 cụm thi đau số 02 tại Trung tâm KSBT

-

( Bs Ngọc )

Thứ năm (13/6/2019):            

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

14h30 Dự dự làm việc với Đoàn công tác của Cục Phòng chống HIV/AIDS tại Trung tâm KSBT

-

( Bs Ngọc )

Thứ sáu (14/6/2019):  

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

 ( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

15h30 Giao ban tuần.

-

( Lãnh đạo Sở )


Ghi chú:
   -    Ngày 10/6/2019, Ds Kỳ - PGĐ Sở nghỉ phép

-    Từ chiều ngày 10/6 đến ngày 13/6/2019, Bs Chương - PGĐ Sở học CKII.


 
Liên kết website