Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần thứ 22 (Từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019) 
27/05/2019 
 

Thứ hai (27/5/2019):   

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

-

8h00 Dự họp thông qua các tờ trình, đề án Khối VHXH tại UBND tỉnh

-

(Giám đốc; Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

14h00 Họp BTC Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 tại PH số 03 VP UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

 

-

16h00 Họp đánh giá công chức Quý II tại Phòng họp số 1 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (28/5/2019):

Sáng:

-

7h15 Dự và hướng dẫn khung tập tại Ban CHQS Ninh Hải

-

(Ds Kỳ)

 

-

8h00 Dự Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị TW 10 - khóa XII tại Hội trường Tỉnh ủy

-

(Giám đốc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc; Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (29/5/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

7h15 Dự và hướng dẫn khung tập tại UBND TP. PR-TC

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (30/5/2019):            

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

Dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và đi thăm Ngày QTTN 1/6.

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ sáu (31/5/2019):  

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

 ( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

15h30 Giao ban tuần.

-

( Lãnh đạo Sở )

 
Liên kết website