Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần thứ 21 (Từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019) 
20/05/2019 
 

Thứ hai (20/5/2019):   

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (21/5/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

14h00 Làm việc với xã Phước Ninh về Xây dựng Nông thôn mới tại xã Phước Ninh.

-

(Giám đốc)

Thứ tư (22/5/2019):

Sáng:

-

6h30 Dự lễ Mít tinh hưởng ứng "Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai". Vào lúc 6h30 tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00 Dự họp triển khai các kỳ thi trên địa bàn tỉnh tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (23/5/2019):            

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ sáu (24/5/2019):  

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

 ( Lãnh đạo Sở )

-

Họp thông qua các tờ trình, đề án Khối văn hóa – Xã hội tại UBND tỉnh

-

(Giám đốc; Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

15h30 Giao ban tuần.

-

( Lãnh đạo Sở )

 
Liên kết website