Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần thứ 19 (Từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019) 
08/05/2019 
 

Thứ hai (06/5/2019):   

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

-

08h00 Dự Họp trực tuyến KT-XH tháng 4/2019 tại UBND tỉnh.

-

( Giám đốc )

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Dự họp về việc nghiên cứu thống nhất hướng xử lý về quy trình thu phí, lệ phí khi tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại TTPVHCC.

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (07/5/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

14h00 Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tại PH số 3 VPUBND tỉnh.

-

(Bs Ngọc)

 

-

14h00 Dự phiên họp tháng 4/2019 Thường trực HĐND tỉnh tại phòng họp số 1 VP HĐND tỉnh.

-

(Bs Chương)

Thứ tư (08/5/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (09/5/2019):            

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

14h00 Dự về việc ký kết giao ước thi đua năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

-

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (10/5/2019):  

Sáng:

-

08h00 Dự Kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh khóa X tại HĐND tỉnh.

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00 Dự Kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh khóa X tại HĐND tỉnh.

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )
Ghi chú
: Từ 15h30 ngày 07/5/2019 Giám đốc Sở đi công tác Hà Nội đến hết ngày 08/5/2019.


 
Liên kết website