Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần thứ 15 (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019) 
08/04/2019 
 

Thứ hai (08/4/2019):   

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Dự Hội nghị tại Hội trường Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

-

(Bs Chương)

-

08h00 Nghe báo cáo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuốc 2019

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h30 Họp Ban chấp hành Đảng bộ tại phòng họp Số 01 Sở Y tế.

-

(Lãnh đạo Sở)

-

16h30 Họp Lãnh đạo Sở về công tác cán bộ tại  tại phòng họp Số 01 Sở Y tế.

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (09/4/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Dự Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

-

(Giám đốc)

Thứ tư (10/4/2019):

Sáng:

-

08h00 Dự hội nghị chuyên đề Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của ĐB HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh.

-

(Bs Ngọc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (11/4/2019):            

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

08h00 Tổng kết 10 năm cuộc vận động “ Người VN ưu tiên dùng hàng VN”.

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ sáu (12/4/2019):  

Sáng:

-

08h00 Dự họp về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 tại Hội trường UBND tỉnh.

-

(Bs Ngọc)

-

08h30 Dự  hội nghị tập huấn về kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc tại Hội trường tầng 3, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

      

       Chiều:

-

Họp giao ban xây dựng cơ bản quý I/2019

-

(Giám đốc)

-

16h00 Họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )Ghi chú: Từ chiều ngày 09/4 đến ngày 12/4/2019, Bs Chương đi công tác tại Trường Sa.

 
Liên kết website