Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần thứ 14 (Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019) 
02/04/2019 
 

Thứ hai (01/4/2019):     

Sáng:

-

 07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

 09h00 Họp thống nhất các nội dung có liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tại phòng Họp số 1 Sở Y tế.

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

15h00 Dự họp về việc triển khai công tác kiểm toán nhà nước về chương trình dự án Mở rộng quy mô vệ sinh dựa trên kết quả tại Văn phòng Ban Xây dựng năng lực.

-

(Bs Ngọc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (02/4/2019):

Sáng:

-

 08h00 Dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương bàn giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BH thất nghiệp tại phòng Họp trực tuyến số 1-Văn phòng UBND tỉnh.

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ,Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Thứ tư (03/4/2019):

Sáng:

-

 08h00 Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 4/2019 tại Hội trường Tỉnh Uỷ

-

(Giám đốc)

 08h00 Triển khai phổ biến chính sách pháp luật và sử dụng phần mềm hệ thống thông tin dữ liệu khám chữa bệnh BHYT tại Sở Y tế

-

(Bs Chương)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

 15h00-17h00 Dự họp tại Sở Nội vụ

-

(Giám đốc)

-

14h00 Họp Ban tổ chức Lễ hội Nho và vang Ninh Thuận 2019 tại Phòng họp số 1-Văn phòng UBND tỉnh.

-

(Bs Ngọc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Thứ năm (04/4/2019):   

Sáng

-

 08h00 Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra Trung ương về thực hiện Nghị quyết 24 của BCH Trung ương khoá IX tại Phòng họp Ban thường vụ Tỉnh uỷ

-

( Giám đốc)

-

 08h00 Triển khai phổ biến chính sách pháp luật và sử dụng phần mềm hệ thống thông tin dữ liệu khám chữa bệnh BHYT tại Sở Y tế

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (05/4/2019):     

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019

-

( Giám đốc)

-

08h00 Dự Hội thảo khảo sát tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Khách sạn Hữu Nghị

-

(Bs Chương)

-

08h00 Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 16

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Chương, Bs Ngọc)


Ghi chú
: Từ ngày 01/4-02/4/2019 Bs Chương đi công tác ngoài tỉnh


 
Liên kết website