Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần thứ 13 (Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019) 
26/03/2019 
 

Thứ hai (25/3/2019):   

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

16h00 Tập huấn Phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận tại phòng họp số 1 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (26/3/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

15h30 Họp công tác tổ chức cán bộ 07 Trung tâm y tế tại phòng họp số 1 Sở Y tế.

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (27/3/2019):

Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật do Bộ Quốc phòng tổ chức tại Phòng họp trực tuyến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

-

(Ds Kỳ)

-

08h00 Dự họp về việc Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại địa phương tại Phòng họp số 3 – Văn phòng UBND tỉnh.

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

 14h00 Họp trực tuyến thường kỳ tháng 3 để đánh giá tình hình kinh tế- xã hội Quý 1 và chương trình công tác trọng tâm Quý 2 năm 2019 tại  Phòng họp trực tuyến số 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

-

(Giám đốc)

Thứ năm (28/3/2019):            

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

 08h00 Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh tại Hội trường Ủy ban nhân dân tình Ninh Thuận.

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ sáu (29/3/2019):  

Sáng:

-

08h00 Xếp hạng bệnh viện tại Ninh Phước

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

      

       Chiều:

-

14h00 Xếp hạng bệnh viện tại Thuận Nam

-

(Bs Chương)

-

15h30 Giao ban tuần

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

·     Ghi chú: Bs Ngọc nghỉ phép từ ngày 25/3/2019 đến 27/3/2019

 
Liên kết website