Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 53 (Từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2020) 
31/12/2019 
 

Thứ hai (30/12/2019): 

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc )

 

-

8h00 Họp trực tuyến Chính phủ tại UBND tỉnh

-

(Bs Chương )

 

-

9h30 Họp thẩm định nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng thuốc năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, tại phòng Họp số 01 Sở Y tế.

-

( Ds Kỳ)

Chiều:

-

13h30 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá tình hình triển khai tin học hóa khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tại phòng Họp trực tuyến VNPT.

-

(  Ds Kỳ )

 

-

14h00  Họp trực tuyến Chính phủ tại UBND tỉnh

-

(Bs Chương )

 

-

14h00 Dự Tổng kết công tác y tế tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

-

(Bs Ngọc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Giám đốc)

Thứ ba (31/12/2019):

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tại Khách sạn Hữu Nghị

-

(  Ds Kỳ )

 

-

8h00  Họp trực tuyến Chính phủ tại UBND tỉnh

-

(Bs Chương )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(  Lãnh đạo Sở )

 

-

16h00 Họp mặt chia tay Giám đốc Sở Y tế nghỉ hưu theo chế độ tại phòng Họp số 01 Sở Y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ tư (01/01/2020):

Nghỉ Tết Dương lịch 2020

Thứ năm (02/01/2020):          

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (03/01/2020):            

    Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

   Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

15h00 Họp giao ban tuần.

-

(  Lãnh đạo Sở )

 
Liên kết website