Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 51 (Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2019) 
17/12/2019 
 

Thứ hai (16/12/2019): 

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

10h30 Họp công tác cán bộ tại phòng Họp số 01 Sở Y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00 Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019 và đề xuất các công việc liên quan trong thời gian đến, tại phòng Họp số 1 – Văn phòng UBND tỉnh.

-

( Ds Kỳ )

 

-

14h00 Kiểm tra bệnh viện TTYT huyện Thuận Bắc

-

(Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Thứ ba (17/12/2019):

Sáng:

-

08h00 Dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2020 tại Hội trường Tỉnh ủy

-

( Giám đốc )

 

-

08h00 Kiểm tra bệnh viện tại TTYT huyện Ninh Sơn

-

( Bs Chương )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ, Bs Ngọc )

Chiều:

-

14h00 Dự họp thông qua ĐA chuyển đổi mặt bằng DA ĐHN Ninh Thuận 1 và 2 tại phòng Họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh

-

( Giám đốc )

 

-

14h00 Họp Đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-

(Ds Kỳ)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Bs Ngọc )

Thứ tư (18/12/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Giám đốc, Bs Ngọc )

 

-

9h30 Dự trao tặng trang thiết bị y tế do cty Bouygues Energies & Services trao tặng tại TTYT Ninh Phước

-

( Ds Kỳ )

Chiều:

-

14h00 Làm việc với Thanh tra Bộ Tài chính tại Hội trường số 1 Sở Y tế

-

( Giám đốc )

-

15h30 Họp BCĐ phòng chống tham nhũng tại Sở Y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (19/12/2019):          

Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư tạp Phòng họp trực tuyến số 1 – VP HĐND tỉnh

-

( Giám đốc)

 

-

08h00 Dự nghe báo cáo triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình chào đón năm mới 2020 tại Phòng họp số 1 - VP UBND tỉnh

-

( Bs Ngọc)

 

-

08h00 Kiểm tra TTYT huyện Ninh Phước

-

( Bs Chương )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Dự thẩm tra của Ban KTNS – HĐND tỉnh tại Phòng họp số 2, VP HĐND tỉnh

-

( Giám đốc)

 

-

15h00 Họp nghe thông qua biên bản thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính tại Phòng họp số 1 – VP UBND tỉnh

-

( Bs Ngọc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Chương)

Thứ sáu (20/12/2019):            

Sáng:

-

6h30 Viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

-

(Bs Chương)

 

-

8h00 Dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân việt Nam (22/12/1944-22/12/2019 tại Hội trường UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

   Chiều:

-

13h30 Dự Hội thảo Định hướng phát triển Kinh tế- Xã hội tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Khách sạn Sài gòn - Ninh Chử

-

(Bs Chương)

 

-

15h00 Họp tại HĐND tỉnh

-

( Giám đốc )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

  Ghi chú: Từ chiều ngày 17/12 đến hết ngày 18/12/2019, Bs Chương đi công tại TP. HCM.

 
Liên kết website