Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 50 (Từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019) 
10/12/2019 
 

Thứ hai (09/12/2019): 

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

 

-

08h00 Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế tại Ban Dân vận Tỉnh ủy

-

(Bs Chương )

 

-

08h00 Giám sát hoạt động Dự án RAI tại tuyến xã, huyện Ninh Sơn

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Bs Ngọc, Bs Chương )

 

-

14h00 Dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia, tại Phòng họp trực tuyến số 1 - UBND tỉnh.

-

(Ds Kỳ)

Thứ ba (10/12/2019):

Sáng:

-

8h00 Họp tại Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo

-

( Bs Chương )

 

-

08h00 Giám sát hoạt động dự án RAI tại tuyến xã, huyện Ninh Sơn

-

(Bs Ngọc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ tư (11/12/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ, Bs Chương )

 

-

08h00 Giám sát hoạt động dự án RAI tại tuyến xã, huyện Ninh Sơn

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Họp HĐ nghe trình bày ĐA bổ nhiệm lại tại Phòng họp số 1 Sở Y tế.

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (12/12/2019):          

Sáng:

-

08h00 Kiểm tra Bệnh viện đa khoa tỉnh

-

(Giám đốc,               Bs Chương )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ, bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Kiểm tra Bệnh viện đa khoa tỉnh

-

(Giám đốc)

 

-

14h00 Họp Ban Quản lý Dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm

-

(Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ, bs Ngọc)

Thứ sáu (13/12/2019):            

    Sáng:

-

08h00 Hội nghị CBCC Văn phòng Sở tại Phòng họp số 1 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

   Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

15h00 Giao ban tuần.

-

(Lãnh đạo Sở)
Ghi chú
:   Từ ngày 09/12 đến sáng ngày 11/12/2019 Giám đốc Sở dự kỳ họp thứ 11,

                  HĐND tỉnh khóa X tại Hội trường UBND tỉnh.

 
Liên kết website