Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 48 (Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019) 
26/11/2019 
 

Thứ hai (25/11/2019)

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

15h00 Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính tại Phòng họp số 1 - Văn phòng UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

Thứ ba (26/11/2019):

Cả ngày:

-

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 80 tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-

(Giám đốc)

Sáng:

-

Dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động dinh dưỡng tại TTYT huyện Bác Ái

-

(Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (27/11/2019):

Cả ngày:

-

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 80 tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-

(Giám đốc)

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Làm việc với các đơn vị sáp nhập tại Sở Y tế

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (28/11/2019):          

Sáng:

-

8h00 Họp kiểm điểm đảng viên năm 2019 tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

14h00 Dự họp thông qua kế hoạch triển khai Chương trình Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại Phòng họp số 3 - VP UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (29/11/2019):            

   Cả ngày:

-

Dự Hội nghị Tỉnh ủy

-

(Giám đốc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website