Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 46 (Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2019) 
12/11/2019 
 

Thứ hai (11/11/2019): 

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

8h00 Họp công tác cán bộ tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (12/11/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

 

-

14h00 Dự họp Cụm thi đua tại TTYT Thuận Bắc

-

(Ds Kỳ)

Thứ tư (13/11/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở, Ban Thường vụ tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (14/11/2019):          

Sáng:

-

06h30 Dự Lệ phát động tháng hành động PC HIV/AIDS tại Trung tâm Văn hóa tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

14h00 Dự kiểm tra chấm điểm Khối VHXH tại Trường Cao đẳng tỉnh Ninh Thuận

-

( Bs Ngọc )

Thứ sáu (15/11/2019):            

   Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

 07h00 Dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 Tại Hội trường TT Hoạt động Thanh Thiếu niên tỉnh

-

(Bs Ngọc)

   Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

15h30 Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)Ghi chú:        
- Từ ngày 11/11 đến 13/11/2019, Bs Chương - Phó Giám đốc Sở công tác tại

                        Đà Nẵng.

 
Liên kết website